Olasz módra fajtájú rejtvények

A rejtvények egy olyan fajtája, amit a legnehezebben megoldhatók közé sorolnak, mert bizonyos fokú kombinációs készség is kell a megfejtésükhöz. A megoldási mechanizmus sok odafigyelést kíván, sokszor a gyakorlott rejtvényfejtőnek is nehéz a rejtvény kitöltésében való elindulás vagy folytatás. Több (általában két) rejtvényrészt tartalmaznak, amelyeket folytonos, vastagított vonal választ el egymástól. Ez a vonal az egyik irányba folyamatosan halad és csak erre merőlegesen kanyarog. A két rejtvényrész nem feltétlenül azonos típusú, de legtöbbször mindkettő hagyományos.

Rejtvény elemeinek jegyzéke

Az olasz módra fajtájú rejtvények a következő építőelemekből épülnek fel:

 • Hálózat: A rejtvény legnagyobb, központi egysége, amely maga a kitöltendő téglalap alakú terület. Felosztott mezőkből áll, amelyek a meghatározásokhoz tartozó kifejezések betűit, vastagított vonalakat és egyéb jelölő elemeket tartalmaznak.
 • Mező: A rejtvény legkisebb egysége, amely alapesetben egy betű tárolását hivatott szolgálni. Egy mező többféle tulajdonsággal is rendelkezhet.
 • Grafika: Azon építőeleme a hálózatoknak, ami minimum egy mezőt lefedő rajz, vagy valamilyen képi elem. A mezőkhöz tartozó ábra tulajdonságok összetett grafikák megjelenítését teszik lehetővé.
 • Folytonos vonal: A mezők jobb (függőleges) és/vagy alsó (vízszintes) oldalához húzható vonalak összességéből kialakult összefüggő elválasztó elem, ez a hálózatot részekre bontja.
 • Leírás: A rejtvény feladatának rövid, lényegre törő megfogalmazása, olykor segítség és iránymutatatás a hálózat kitöltéshez.
 • Meghatározás: A hálózat kitöltéséhez tőmondatokat kapunk kézhez, melynek egy egységét meghatározásnak nevezünk. A meghatározások különböző formában kerülnek megadása – irányonként (vízszintesen, függőlegesen) vagy hálózatrészenként külön-külön – az altípusok függvényében, mint például a megkeverve vagy a folytonosan.
 • Kifejezés: A meghatározások párjaként szolgáló szavak elnevezése. Ezek a hálózat mezőibe írj karaktereket összeolvasva függőlegesen és vízszintesen egymást fedve jelennek meg.

Mezőtulajdonságok

A rejtvény hálózatát felépítő elemek azon beállításai, amik a rejtvény típusát határozzák meg. Az összes mezőtulajdonság nem érhető el egyik rejtvénytípusban sem. A típus csak pár mezőtulajdonságot engedélyez és ezeknek a mező tulajdonságoknak a kombinációja adja a jellegzetességeit.

 • Megfejtés: Olyan színnel ellátott mező, amely részét képezi a végső megfejtésnek. Ez általában a rejtvény mondanivalója vagy csattanója. Az ilyen tulajdonsággal bíró rejtvény célja nem csupán a kitöltés, hanem az építő által közölt információ.
 • Híd: Ezzel a tulajdonsággal ellátott mező olyan építőeleme a hálózatnak, amiből függőleges vagy vízszintes hidakat lehet építeni a hálózat részei között. A rejtvényrészek között egy csatorna húzódik, amit folytonos vonal határol két oldalról. A híd a hálózat részeiből part gyanánt építőelemet vesz el. A határoló vonalak által közrefogott mezők betűit összeolvasva kapunk végső megfejtést.
 • Üres: Keretjáték vagy szélein a lényeg! típusú rejtvény hálózatának a szélén lévő, betű nélküli mezők tulajdonsága.
 • Ábra: Karakter nélküli mező, amelyek összessége grafikát rajzol ki, ezzel színesebbé, látványosabbá téve a hálózatot. A poénvadászat típusnál a grafika által szimbolizált tartalomra vonatkozik a végső megfejtés.
 • Fekete: A hálózatban a kifejezések közötti hiányokat kitöltő mezőtulajdonság.
 • Vízszintes vonal: A mező alsó széléhez vastagítottan rajzolt határoló.
 • Függőleges vonal: A mező bal oldalához tartozó vastagon kiemelt határoló.
 • Ismert: A mezőben tárolt betű a rejtvény kezdő állapotában látható, egyfajta támpont lehet a rejtvény kitöltéséhez.

Rejtvénytípusok

A következőkben ismertetésre kerülő típusok szabványos rácsmérete: 13×21 mező, ahol 13 jelenti a sorok és 21 az oszlopok számát. Az ikrek típus az egyedüli, ahol a méret 13×20, itt a két hálózat egyenként 13×10 mező nagyságú, de tartozik hozzá egy középső elválasztó üres oszlop is, így ez is 13×21-es a képernyőn megjelenő rácsozat.

 • Hagyományos: A legáltalánosabb olasz módra rejtvénytípus, ahol a hálózatban meghúzott folytonos vonal a rejtvényt függőlegesen vagy vízszintesen két részre osztja. Elérhető mezőtulajdonságok: fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Ikrek: Ez a típus két különálló hálózatot tartalmaz, melyekben a függőlegesen vagy vízszintesen haladó folytonos vonalak a két hálózat mindegyikét még két részre osztva azonos mintát rajzolnak ki. A hálózatokhoz tartozó meghatározások párosával fordulnak elő. Elérhető mezőtulajdonságok: fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Hármas/Négyes: A hálózatban található folytonos vonalak úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy ezáltal három vagy négy részre osztják azt. Elérhető mezőtulajdonságok: fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Hidalja át!: Ez a típus úgy épül fel, hogy a hálózatot vízszintesen vagy függőlegesen egy csatorna választja ketté. A csatorna folytonos vonalak közé van zárva, szélessége változó helyenként egy, de legfeljebb négy mező lehet. A hidat alkotó kifejezések úgy helyezkednek el a csatornán, hogy a partból is vesznek el mezőket. A csatorna betűit összeolvasva kapjuk a végső megfejtést. Elérhető mezőtulajdonságok: híd, fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Poénvadászat: Az ilyen típusú rejtvényben egy grafika által mutatott életkép vagy szituáció csattanójára, értelmére vagyunk kíváncsiak, amiket a megfejtés tulajdonságú mezők jelölnek ki. Elérhető mezőtulajdonságok: megfejtés, ábra, fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Szélein a lényeg!: A hálózat bal, illetve jobb szélén egy-egy maximum három mező széles sáv található. Ezeket a sávokat folytonos vonalak válasszák el a hálózat középső részétől. Előfordul, hogy a középső részből a kifejezések első vagy utolsó néhány betűje (1-3) kilóg a sávokba. A szélső sávokban található betűket összeolvasva kapjuk a megfejtést. Elérhető mezőtulajdonságok: üres, fekete, vízszintes és függőleges vonal
 • Keretjáték: A hálózatot egy mező szélességű keret öleli körül. A keret a középső résztől egy zárt folytonos vonallal van elválasztva. Előfordul, hogy a középső részből a kifejezések első vagy utolsó betűje kilóg a keretbe. A keretben található betűket összeolvasva kapjuk a végső megfejtést. Elérhető mezőtulajdonságok: üres, fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Vonalakkal: A hálózatban meghúzott folytonos vonal vízszintesen vagy függőlegesen két részre osztja a rejtvényt. Ezen összefüggő folyamatos vonalon kívül a hálózat részeiben elszórtan találni árva vonalakat és fekete mezőket. Elérhető mezőtulajdonságok: fekete, vízszintes és függőleges vonal.
 • Rejtvénysziget: Az ilyen típusú rejtvény hálózata úgy van felépítve, hogy az oldalakhoz rakott üres mezők összessége helyet foglal el a középső tartalmi részből. A tartalmi rész a határoló üres mezők által szigetet képez a hálózatban. Elérhető mezőtulajdonságok: üres, vízszintes és függőleges vonal.

<>